ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด


น้ำยาปั่นเงาพื้น  
รับรองคุณภาพน้ำยาปั่นเงาพื้น
รหัส : A020-0038-0600

รายละเอียดย่อ :

20 ลิตร = 440 บาท
- อย.,กรมปศุสัตว์
รายละเอียดทั้งหมด :

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาปั่นเงาและทำความสะอาดพื้น

เอกสารรับรองคุณภาพน้ำยาปั่นเงาพื้น : 

  • ใบรับแจ้ง อย.เลขที่ : สป 161/2559
  • MSDS [ Material safety data sheet ]
  • COA [ Certificate of analysis ]

ประโยชน์น้ำยาปั่นเงาพื้น : สำหรับทำความสะอาดพื้น ให้พื้นเงา ไม้ทิ้งคราบเหนียว ไม่กัดหรือทำลายพื้นผิว

กลิ่นและสีของน้ำยาปั่นเงาพื้น :
 ไม่มีกลิ่น สีเหลือง

วิธีการใช้งานทำความสะอาด 
: หลังจากทำความสะอาดพื้นแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์เทใส่กระบอกฉีด ฉีดในบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด 2 - 3 ครั้งต่อพื้นที่ 1 ตรม. ใช้แผ่นปัดเงา ปั่นด้วยเครื่องขัดพื้น

คำเตือน : ห้ามรับประทานน้ำยาปั่นเงาพื้น ผู้ที่แพ้ควรสวมถุงมือยาง ห้ามทิ้งน้ำยาปั่นเงาพื้นลงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ขนาดบรรจุภัณฑ์น้ำยาปั่นเงาพื้น
 : 

  • 3.8 ลิตร (แกลลอน)
  • 20 ลิตร (ถัง)

วิธีเก็บรักษาน้ำยาปั่นเงาพื้น : เก็บให้มิดชิดห่างเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
3.8 ลิตร
115.00
95.00
4 แกลลอน/ลัง
20 ลิตร
460.00
440.00
ถังขนาด 20 ลิตร


จำนวน