ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด


น้ำยาซักผ้า  
รับรองคุณภาพน้ำยาซักผ้า
รหัส : A005-0038-0005

รายละเอียดย่อ :

20 ลิตร = 530 บาท
- ซักผ้าสุะอาด กลิ่นหอม
- อย.,กรมปศุสัตว์
รายละเอียดทั้งหมด :

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาซักผ้า กลิ่นหอม สีใส

เอกสารรับรองคุณภาพน้ำยาซักผ้า
 :
 

  • ใบรับแจ้ง อย.เลขที่ : สป 18/2559
  • เอกกรมปศุสัตว์ เลขที่ : สม./กปศ.2 (06 56 0036)
  • MSDS [ Material safety data sheet ]
  • COA [ Certificate of analysis ]

ประโยชน์น้ำยาซักผ้า : เหมาะสำหรับซักผ้าทุกประเภท ใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่อง มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด กลิ่นหอม

กลิ่นและสีของน้ำยาซักผ้า :
 กลิ่นหอม สีใส

วิธีการใช้งานทำความสะอาด 
: ผสมน้ำยซักผ้าในปริมาณ 35 มิลลิลิตรต่อการซักผ้าจำนวน 20 ชิ้น กรณีซักมือให้ละลายผลิตภัณฑ์ซักผ้ากับน้ำ แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที ขยี้เบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด กรณีซักเครื่องให้ใส่ลงในช่องสำหรับใส่น้ำยาซักผ้าแล้วเดินเครื่องตามปรกติ

คำเตือน : ห้ามรับประทานน้ำยาซักผ้า ผู้ที่แพ้ควรสวมถุงมือยาง ห้ามทิ้งนำ้ยาซักผ้าลงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ขนาดบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้า
 : 

  • 3.8 ลิตร (แกลลอน)
  • 20 ลิตร (ถัง)

วิธีเก็บรักษานำ้ยาซักผ้า : เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยงตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
3.8 ลิตร
130.00
4 แกลลอน/ลัง
20 ลิตร
530.00
ถังขนาด 20 ลิตร


จำนวน      สินค้าที่เกี่ยวข้อง

น้ำยาดันฝุ่น
ราคา: 170.00
น้ำยาล้างห้องน้ำ
ราคา: 115.00

น้ำยาล้างพื้น
ราคา: 109.00
น้ำยาถูพื้น
ราคา: 115.00

น้ำยาล้างจานเข้มข้น
ราคา: 115.00
ราคา: 105.00